Facebook Instagram
Facebook Instagram Vkontakte Watsapp Telegram
Facebook Instagram
Facebook Instagram

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji spletne trgovine INSTALAB so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot). Svetujemo vam, da pred uporabo splošne pogoje poslovanja spletne trgovine pazljivo preberete. Z uporabo spletne strani in nakupom se strinjanje s temi splošnimi pogoji.

S spletno trgovino INSTALAB upravlja podjetje ASPEKTUS d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik), ki je ponudnik, skrbnik in lastnik spletne trgovine.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in ponudnikom v elektronski obliki, se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Pridržujemo si pravico do spremembe ali preklica katerekoli spletne storitve, predstavljene na teh spletnih straneh, kakor tudi, da preprečimo uporabo storitve katerikoli stranki. Vsa dopolnila splošnih pogojev poslovanja bodo izvršena v pisni obliki. V primeru obvestila o pomanjkljivosti vsebin na spletni trgovini INSTALAB, bomo le-te odpravili v najkrajšem možnem času.

INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KONTAKT

Ponudnik in sedež podjetja: ASPEKTUS d.o.o. Kotnikova ulica 5, Ljubljana, 1000
E-naslov za pošljanje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave:
Matična številka: 6517102000 Davčna številka: 4739792
Ponudnik ni zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV).

PREDSTAVITEV IZDELKOV IN AŽURNOST PODATKOV

Slike izdelkov v spletni trgovini ali kjerkoli na spletnem mestu so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. Ponudnik si pridržuje pravico do manjših odstopanj med opisi in dejanskimi lastnostmi izdelkov. Ponudnik ni vezan na opis proizvoda ali objavljeno ceno izdelka, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje ponudnika.

Ponudnik bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov, dobavni rok ter cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka.

CENE

Vse cene v spletni trgovini INSTALAB so navedene v evrih in ne vključujejo DDV, saj ponudnik ni zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV). Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine INSTALAB. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Pravico do nakupa izdelkov ima vsak obiskovalec spletne trgovine, saj za izvršitev nakupa ni potrebna nikakršna registracija. Pogodba na daljavo med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme elektronsko sporočilo z opisom načina plačila, ki ga je kupec predhodno izbral. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji določeni in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

Cene izdelkov, objavljene v spletni trgovini INSTALAB ne vsebujejo stroškov dostave. Ponudnik jih obračuna posebej po veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.d.

POSTOPEK NAKUPA IN ODSTOP OD POGODBE

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, kjer je opisan način plačila glede na to, kateri način je kupec pri oddaji naročila izbral.
V skladu s 1. odstavkom 43. člena ZVPot ima kupec pravico, da v štirinajstih dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za uveljavljanje pravice odstopa od pogodbe začne teči naslednji dan po prejemu blaga.
V skladu s 6. odstavkom 43. člena ZVPot, je edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, neposreden strošek vračila blaga.
Načini plačila
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

1. z gotovino od dostave po Ljubljani.

2. Plačilo po predračunu, kjer uporabnik poravna kupnino v roku treh (3) delovnih dni na transakcijski račun ponudnika. Kupec prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo na svoj elektronski naslov, ki ga navede v spletni trgovini INSTALAB ob naročilu. Ponudnik naročene izdelke pošlje takoj po prejemu plačila.

DOSTAVA NAROČENIH PROIZVODOV

Dostava izdelkov Uporabniku po Ljubljani je brezplačna v roku dveh (2) dneh dni po prejemu naročila.

Drugače Ponudnik izdelki dostavlja s podjetjem Pošta Slovenije d.d. s priporočeno pošiljko ali po navadno pošto. Stroški pošiljanja Uporabniku Ponudnik zaračuna posebej.

Ponudnik naročene pošiljke oddaja vsak dan razen ob nedeljah in praznikih.
V primeru odsotnosti ponudnika, se le-ta zavezuje, da bo naročene proizvode uporabniku dostavil najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Ponudnik ne odgovarja za prekoračitev roka dostave, če je zamuda posledica drugih nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke na strani ponudnika.


DOSTOP DO SKLENJENIH POGODB

Ponudnik kupcu izda račun z razčlenjenimi stroški. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v treh dneh od prejema. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. Ponudnik lahko kadarkoli kupcu posreduje sklenjeno pogodbo, če kupec poda zahtevo na elektronski naslov ali telefonsko številko 040 322 902.

REKLAMACIJE

Ob prejemu poškodovanega izdelka, izdelka z napako ali napačnega izdelka, ga mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na naslov podjetja ASPEKTUS d.o.o Kotnikova ulica 5, Ljubljana, 1000 ali na elektronski naslov ljubljana@instalab.me. Ponudnik je tak izdelek dolžan zamenjati ali vrniti denar kupcu v najkrajšem možnem času. Stroške reklamacije in dostave plača ponudnik.

DOSTOPNOST SPLETNE STRANI

Spletna trgovina INSTALAB je praviloma odprta 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletne strani in trgovine zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov.

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med ponudnikom in uporabnikom. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti splošni pogoji veljajo od 26.1.2016. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki Uporabniki uporabljajo spletno stran brez prijave ali registracije. Za ogled trgovine sistem od uporabnika ne zahteva vpisovanja nobenega osebnega podatka. Ob oddaji naročila mora uporabnik vpisati: ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko, kraj, državo in naslov elektronske pošte. uporabnik lahko za dostavo vpiše tudi ločen naslov. Vse vpisane podatke Ponudnik uporablja izključno za obravnavo naročila: obravnavo želja, dostavo blaga in obveščanje o naročilu ter izdajo računa. Do teh podatkov ima dostop izključno Ponudnik in osebe, ki obravnavajo naročilo.


IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

KONČNE DOLOČBE

Te splošni pogoji so veljavni od dneva objave na spletni strani. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli lahko objavi nove, spremenjene Splošne pogoje.

Stranki si bosta prizadevali reševati vse spore sporazumno, v nasprotnem primeru je za vse spore, ki bi izvirali iz naročila na spletni strani INSTALAB ali iz teh splošnih pogojev, pristojno sodišče v Ljubljani.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Инсталаб Контакты:
Адрес: 119019, Москва, Новый Арбат, 13
Телефон: +7 495 789 14 39, Электронная почта: mail@instalab.ru